Validus bổ nhiệm thêm các lãnh đạo cấp cao từ DBS và Techcombank

Ông Vishal Shah tham gia từ Techcombank, được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch, Các thị trường mới nổi. Ông Vineet Agarwal, từ DBS Bank, được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch, Neobank. Những vị trí lãnh đạo mới này là một phần quan trọng trong các chiến lược thực thi và đổi mới …

Validus bổ nhiệm thêm các lãnh đạo cấp cao từ DBS và Techcombank Read More »