Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

Tài khoản và thẻ doanh nghiệp

Đội ngũ của chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

Chúng tôi giúp các chủ Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam có thể huy động vốn linh động, nhanh chóng, không cần thế chấp để phát triển kinh doanh. Bạn có quan tâm? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Yêu cầu và hỗ trợ nhà đầu tư

Yêu cầu vay vốn và cấp vốn kinh doanh

Gửi email cho chúng tôi tại sme@validus.vn hoặc liên hệ với Đội ngũ kinh doanh theo số +84 938 316 099

Tài trợ kinh doanh và cho vay

Yêu cầu và Hỗ trợ Nhà đầu tư

Gửi email cho chúng tôi tại ir@validus.vn hoặc liên hệ với Đội ngũ Quan hệ Nhà đầu tư theo số +84 938 285 299

KHẢ NĂNG THÍCH NGHI:

Yêu cầu và hỗ trợ nhà đầu tư

Chúng tôi hoan nghênh các đối tác công ty và đối tác chiến lược liên hệ với chúng tôi về các cơ hội tài chính của Nhà cung cấp, tiếp thị chéo và hợp tác kinh doanh. Gửi email cho chúng tôi tại partnerships@validus.vn

Liên hệ với đội ngũ tư vấn!

Văn phòng liên hệ

Thời gian hoạt động

Thứ Hai - Thứ Sáu
9:00 – 18:00