Nền Tảng Cho Vay Tín Chấp Trực Tuyến giữa Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ và Nhà Đầu Tư

Cung cấp dịch vụ tài chính cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển

Cho vay đơn giản, nhanh chóng mà không cần thế chấp

Nền tảng tài chính hàng đầu

khu vực Đông Nam Á

Nền tảng tài chính kinh doanh

số 1 tại Singapore

Cho vay đơn giản, nhanh chóng

dễ đăng ký và quản lý

Đối tác tin cậy

cho các doanh nghiệp và tổ chức

Thúc đẩy phát triển cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Validus là một nền tảng cho vay tín chấp trực tuyến giữa Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Nhà Đầu Tư được thiết kế giúp hạn chế những khó khăn về dòng vốn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt. Chúng tôi thông thạo trong việc đánh giá tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nhờ thuật toán đánh giá rủi ro tinh vi và kinh nghiệm dồi dào về Doanh nghiệp SME ở Singapore, nền tảng và kinh nghiệm đột phá cho phép chúng tôi mở rộng các giải pháp tài chính tốt hơn cho các Doanh nghiệp SME ở Việt Nam. Chúng tôi được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư uy tín Vertex Ventures, một thành viên của Temasek Holdings, và FMO, Ngân hàng Phát triển Hà Lan được xếp hạng AAA.

Hợp tác chiến lược với chúng tôi tại Đông Nam Á

vertex-ventures

Nền tảng cho vay tín chấp trực tuyến giữa Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Nhà Đầu Tư

Tổng giải ngân ở tất cả các nước

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Đọc về chúng tôi