Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

Tài trợ Vốn lưu động cho chuỗi Nhà cung cấp

Nhận thanh toán sớm hơn từ Nhà mua hàng

Bạn có thể nhận tiền sớm hơn từ các khoản phải thu với Nhà mua hàng mà không cần vướng bận về những công nợ trong các hóa đơn chưa được thanh toán để tái đầu tư sản phẩm.

LỢI ÍCH DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

Wallet image

KHÔNG TÀI SẢN THẾ CHẤP

LÃI SUẤT CẠNH TRANH,
CHỈ TỪ 1.3%/THÁNG

revenue image

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ
ĐƠN GIẢN VỚI HẠN MỨC VAY LÊN ĐẾN 6 TỶ ĐỒNG

response time image

XÉT DUYỆT NHANH,
NHẬN GIẢI NGÂN
CHỈ TRONG 48 GIỜ

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

 • 1

  Thuộc chuỗi Nhà cung cấp của đối tác Nhà mua hàng lớn có liên kết với Validus (Long Châu, Bách Hoá Xanh, Pharmacity,...) 
 • 2

  Ít nhất 01 năm thành lập doanh nghiệp
 • 3

  Quan hệ với Đối tác Nhà mua hàng lớn ít nhất 06 tháng
 • 4

  Không có nợ quá hạn tại các Tổ chức tín dụng

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Chứng từ pháp

Chứng từ pháp lý
công ty/hộ kinh doanh
(Giấy đăng ký kinh doanh)

HỒ SƠ 1

Chứng từ pháp lý của
Đại diện pháp luật,
Chủ doanh nghiệp (CCCD/Passport, Hộ khẩu hoặc tương đương)

Tax

Báo cáo tài chính thuế
2 năm gần nhất

Sao kê ngân hàng 06 tháng gần nhất (chỉ cần sao kê từ Internet banking)

Sao kê ngân hàng 06 tháng gần nhất (chỉ cần sao kê từ Internet banking)

Hợp đồng bán hàng cho Nhà mua hang lớn

Hợp đồng bán hàng cho
Nhà mua hàng lớn
là Đối tác Validus

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐƠN GIẢN

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tài trợ Vốn lưu động cho Nhà cung cấp là sản phẩm dành cho chuỗi Nhà cung cấp của Nhà mua hàng lớn thuộc danh sách Doanh nghiệp đối tác của Validus.

Doanh nghiệp sẽ được đảm bảo thanh toán từ đối tác của Validus, vay với lãi suất thấp hơn, có tỷ lệ tài trợ cao hơn và thời hạn cho vay linh hoạt hơn.

Trường hợp Nhà bán hàng đã hoàn thành nghĩa vụ nợ tại Validus, chúng tôi sẽ phát hành văn bản hủy bỏ chỉ thị thanh toán với Nhà mua hàng.