Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

Tài trợ Vốn lưu động
cho Doanh nghiệp

Quản lý thanh khoản, đại sứ phát triển hệ sinh thái

Nếu bạn là Doanh nghiệp có hệ sinh thái Nhà cung cấp, Nhà phân phối đang vướng bận về rủi ro thanh khoản và giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái thì sản phẩm sẽ là sự lựa chọn tốt dành cho bạn. Doanh nghiệp của bạn sẽ có ngay nguồn vốn để duy trì thanh khoản, để duy trì kinh doanh và đồng thời sẽ có ngay giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái toàn diện và bền vững.

LỢI ÍCH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Wallet image

KHÔNG TÀI SẢN THẾ CHẤP

LÃI SUẤT CẠNH TRANH,
CHỈ TỪ 1.3%/THÁNG

revenue image

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ
ĐƠN GIẢN VỚI HẠN MỨC VAY LÊN ĐẾN 10 TỶ ĐỒNG

response time image

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN
THÚC ĐẨY HỆ SINH THÁI

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ VỐN LƯU ĐỘNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

  • 1

    Thuộc các tiểu phân khúc trọng tâm từng thời kỳ
  • 2

    Ít nhất 05 năm thành lập doanh nghiệp
  • 3

    Không có Nợ quá hạn tại các Tổ chức tín dụng

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Chứng từ pháp

Chứng từ pháp lý
công ty/hộ kinh doanh
(Giấy đăng ký kinh doanh)

HỒ SƠ 1

Chứng từ pháp lý của
Đại diện pháp luật,
Chủ doanh nghiệp
(CCCD/Passport, Hộ khẩu
hoặc tương đương)

Tax

Báo cáo tài chính thuế
2 năm gần nhất

Sao kê ngân hàng 06 tháng gần nhất (chỉ cần sao kê từ Internet banking)

Sao kê ngân hàng 06 tháng
gần nhất (chỉ cần sao kê từ
Internet banking)

Tài trợ Vốn lưu động cho Doanh nghiệp lớn 4

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Những lĩnh vực đủ điều kiện đăng ký Vốn lưu động dành cho Doanh nghiệp gồm: ngành hàng tiêu dùng nhanh, nhựa, dược, F&B, chăm sóc cá nhân, chăm sóc sức khoẻ,…

Validus không cần tài sản thế chấp; hồ sơ nhanh chóng, đơn giản; giải pháp hệ sinh thái được thiết kế chuyên biệt.

Được trở thành đối tác Validus để cung cấp các giải pháp liên quan đến sản phẩm Tài trợ Nhà cung cấp, Nhà phân phối.

Trong quá trình vay sẽ không có phát sinh phí cấp hạn mức mà chỉ có các loại chi phí gồm: phí giải ngân, phí trả chậm (nếu có).