Validus bổ nhiệm ông Đinh Văn Bình từ Techcombank làm CEO Validus Việt Nam

Ông Đinh Văn Bình tham gia từ Techcombank, được bổ nhiệm vào vị trí CEO, Validus Việt Nam. Vị trí lãnh đạo này là phần quan trọng trong chiến lược thực thi của Validus, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ của Validus tại Việt Nam. VIỆTNAM, ngày 24 tháng 03 năm 2022 – Validus, nền …

Validus bổ nhiệm ông Đinh Văn Bình từ Techcombank làm CEO Validus Việt Nam Read More »