Validus mua lại danh mục cho vay CitiBusiness tại Singapore

Thương vụ dự kiến hoàn tất vào tháng 4/2022. Validus đã tăng số vốn vay hàng tháng lên hơn 6 lần kể từ khi Covid-19 bùng phát và thương vụ mua lại này đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự tăng trưởng của Validus, vì chiến lược M&A chủ động này hiện được kỳ …

Validus mua lại danh mục cho vay CitiBusiness tại Singapore Read More »