Validus Việt Nam ‘HAPPY HOUR’ – Giờ của Hạnh phúc Và Gắn kết

Có thể nói rằng, môi trường làm việc ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của một công ty. Môi trường thoải mái, thân thiện sẽ tạo cơ hội cho nhân viên phát triển và phát huy tối ưu khả năng của mình. Trong đó, chỉ có ‘gắn kết’ mới đem lại hạnh phúc, …

Validus Việt Nam ‘HAPPY HOUR’ – Giờ của Hạnh phúc Và Gắn kết Read More »