Validus với hành trình lan tỏa yêu thương – ‘Pay it forward – Sống là biết cho đi’

“Hạnh phúc là yêu thương được trao đi và trao đến đúng với những người cần” – Trong những người cần chúng ta, có những cụ già đã đi qua thời gian khó nhất của cuộc đời mình, cống hiến cho đất nước, cho xã hội, giờ tuổi xế chiều lại sống trong cảnh cô …

Validus với hành trình lan tỏa yêu thương – ‘Pay it forward – Sống là biết cho đi’ Read More »