Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

Tin tức

VẬN HÀNH

Relationship Manager

Key Responsibilities Identify, prospect and close business opportunities with client prospects within the established, predefined anchor partners Support onboarding new

Đọc thêm
QUẢN TRỊ RỦI RO

Head of Sales

Key Responsibilities Identify, prospect and close business opportunities with client prospects within the established, predefined anchor partners Oversee the process

Đọc thêm
NHẬN THÊM THÔNG TIN TỪ VALIDUS

NHẬN THÊM THÔNG TIN TỪ VALIDUS

Đối với các câu hỏi truyền thông, phỏng vấn, dữ liệu ngành và tài nguyên thương hiệu, vui lòng gửi email tới info@validus.vn.

Chúng tôi cũng thường xuyên thảo luận và sẵn sàng đưa ra nhận xét hoặc thông tin chi tiết về Fintech, Tài chính toàn diện, Tài trợ cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ và các chủ đề liên quan.