Validus hợp tác cùng Bizzi mở rộng tiếp cận vốn lưu động cho nhà bán hàng

Vốn đóng vai trò mạch máu cho sự vận hành và phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp là nhà bán hàng vì nguồn vốn cần linh động liên tục để đảm bảo kế hoạch tái đầu tư, giúp “guồng quay” kinh doanh ổn định và phát triển. 1. Thiếu …

Validus hợp tác cùng Bizzi mở rộng tiếp cận vốn lưu động cho nhà bán hàng Read More »