Validus, TTC Group và Do Ventures thành lập liên doanh nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho SME

Liên doanh sẽ tận dụng nguồn lực tổng hòa của các bên để tăng cường nguồn vốn, thúc đẩy tài chính toàn diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), và tạo ra tác động lâu dài lên toàn bộ nền kinh tế thông qua quan hệ đối tác, xử lý dữ liệu, và …

Validus, TTC Group và Do Ventures thành lập liên doanh nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho SME Read More »