Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

/

/

Uncategorized

/

Validus Capital ra mắt dịch vụ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Validus Capital ra mắt dịch vụ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

As published on Vietnam Economy Online:

Được xây dựng dựa trên công nghệ, các thuật toán tín dụng mạnh mẽ cùng các quy trình phù hợp với quy định nước sở tại, nền tảng của Validus Việt Nam sẽ tiếp tục được hiệu chỉnh để thích ứng và đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của các doanh nghiệp Việt Nam. Khách hàng tiềm năng của Validus là các doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành sản xuất, bất động sản, xây dựng, y tế, dịch vụ tiêu dùng, thương mại bán lẻ và bán buôn. Validus Việt Nam đang hợp tác với các đối tác hàng đầu như Medicare Việt Nam và Unicons (một thành viên của tập đoàn Coteccons)…

Read more

Chia sẻ bài viết