Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

/

/

Uncategorized

/

Validus Capital, nền tảng hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Validus Capital, nền tảng hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

As published on Saigon Liberation Online:

Nền tảng này xây dựng dựa trên công nghệ, các thuật toán tín dụng mạnh mẽ cùng các quy trình phù hợp với quy định nước sở tại, nền tảng của Validus Việt Nam sẽ tiếp tục được hiệu chỉnh để thích ứng và đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của các doanh nghiệp Việt Nam.

Read more

Chia sẻ bài viết