Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

/

/

Uncategorized

/

Validus Capital cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Validus Capital cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

As published on Vietnam Investment Review Online:

Ngày 6/11/2019, Validus Capital, nền tảng hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đã chính thức ra mắt dịch vụ tại Việt Nam.

Theo đó, Validus Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ tài chính dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Cụ thể, Validus Việt Nam sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam, thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối họ với các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư sở hữu nguồn lực tài chính.

Read more

Chia sẻ bài viết