Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

/

/

Uncategorized

/

Thêm dịch vụ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Thêm dịch vụ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

As published on Industry and Trade Online:

Theo bà Trần Thị Thúy Hà – Giám đốc khối phụ trách kinh doanh và đối tác của Validus Việt Nam – Validus Việt Nam sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam và vận hành trên nền tảng công nghệ độc quyền cùng hệ thống cho điểm tín dụng uy tín tương tự đang được sử dụng tại Singapore và Indonesia nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tài chính hỗ trợ tăng trưởng một cách nhanh chóng.

Read more

Chia sẻ bài viết