Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

/

/

Uncategorized

/

Thêm cơ hội vay vốn đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thêm cơ hội vay vốn đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

As published on Financial Times Online:

Tại Việt Nam hiện nay, tỉ lệ DN vừa và nhỏ chiếm đến 98%, trong khi đó khả năng tiếp cận với vốn vay ngân hàng của các DN này khá khó khăn vì đa số DN không có tài sản thế chấp.

Read more

Chia sẻ bài viết