Vì sao cho vay trực tiếp doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) là kênh đầu tư hấp dẫn?

Lĩnh vực Fintech đã chứng kiến sự tăng trưởng đầu tư đáng kể trong những năm gần đây. Theo CB Insights, trong số 310 công ty tư nhân trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu, 10% thuộc lĩnh vực Fintech, chỉ có hai lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng lớn hơn …

Vì sao cho vay trực tiếp doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) là kênh đầu tư hấp dẫn? Read More »