Announcement: eBIZ digital unsecured loan

/

/

SME

/

Validus Vietnam & IFC supports financing for business activities of supply chains

Validus Vietnam & IFC supports financing for business activities of supply chains

Ngày 16/11/2022 tại TP.HCM, Validus Vietnam và Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) đã tổ chức hội thảo nhằm thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam. Buổi hội thảo thu hút nhiều lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn và SMEs trong nhiều lĩnh vực và các chuyên gia ngân hàng.

IFC và Validus đều đang giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các SMEs trong chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách tăng cường khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính chuỗi cung ứng. Những sáng kiến như vậy sẽ giúp kết nối SMEs đến với các dịch vụ hỗ trợ tài chính chuỗi cung ứng của Validus, củng cố hệ sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam để tăng trưởng và đảm bảo hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đặc biệt trong các lĩnh vực đang phát triển nhanh của đất nước như FMCG, Chăm sóc gia đình, Chăm sóc cá nhân, May mặc, Logistics, Dược và những lĩnh vực khác. Từ đó, góp phần thúc đẩy thêm nền kinh tế Việt Nam và tạo công ăn việc làm.

Ông Đinh Văn Bình, Giám đốc điều hành Validus Việt Nam, nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là khi đất nước đang bắt đầu phục hồi và phát triển sau đại dịch. Validus Việt Nam rất vui mừng được hợp tác với các tổ chức toàn cầu như IFC, làm cho nỗ lực tạo điều kiện cho các SMEs tiếp cận vốn linh hoạt hơn và thúc đẩy tăng trưởng của họ.”

Validus Việt Nam cũng đang tích cực hợp tác với nhiều doanh nghiệp Việt Nam mong muốn phát triển hệ sinh thái cung ứng và phân phối và hỗ trợ tài chính cho các SMEs thông qua chương trình Đối tác Validus, do đó xây dựng và giúp thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động cho vay đối với SMEs cũng như giải quyết nguồn vốn 24 tỷ USD nhu cầu thiếu hụt của các doanh nghiệp này.

Về IFC:

IFC – thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới – là định chế phát triển toàn cầu lớn nhất, tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi. Chúng tôi hoạt động tại hơn 100 quốc gia, sử dụng nguồn vốn, chuyên môn và ảnh hưởng của mình để kiến tạo các thị trường và cơ hội tại các quốc gia đang phát triển. Trong năm tài khóa 2022, chúng tôi đã cam kết đầu tư kỷ lục $32,8 tỷ USD vào các doanh nghiệp tư nhân và định chế tài chính tại các quốc gia đang phát triển, tận dụng sức mạnh của khu vực tư nhân để chấm dứt tình trạng đói nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung trong bối cảnh các nền kinh tế đang đối phó với những tác động của các cuộc khủng hoảng chồng chéo trên phạm vi toàn cầu. Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập www.ifc.org.

Chia sẻ bài viết