Announcement: eBIZ digital unsecured loan

Frequently asked questions

Whether you are a business owner, investor or a partner, ask us a question to get the best support from our consulting team.

faq icon
General questions
SMEs

General questions (7)

Funded by the Vertex Ventures of Temasek Holdings and the Dutch entrepreneurial development bank FMO, Validus supports the development of small and medium-sized enterprises (SMEs) with sustainable growth. Our smart online lending platform connects SMEs with individual investors to raise capital more easily and faster with competitive interest rates. Established in 2015, Validus is Singapore’s leading SME financing platform and licensed by the Monetary Authority of Singapore. Since 2019, Validus has expanded in Indonesia and Vietnam with the goal of becoming the number 1 lending platform in ASEAN.

Our currency is Vietnam Dong (VND).

Validus does not operate as a bank. We seek to support SMEs that have difficulties getting loans from banks or financial institutions to grow.

Unlike banks that need a lot of procedures to apply for a loan, our loan application process is very simple with little paperwork and approval process shall take 2 working days. We welcome all SMEs of all sizes to apply for loans.

Validus offers opportunities for investors to obtain higher interest rates while dispersing risks. The approval time is very fast compared to the Bank (average 2 working days after full application). In particular, SMEs can get 100% unsecured loans with more competitive interest rates than some popular non-banking financial institutions in the market. We deeply understand the financial needs of growing businesses and specifically serve them through this platform. In addition, the SMEs in our ecosystem are growing by an average of 20% annually in revenue/income.

Only registered SME, investors and corporate partners have access to the platform.

Your privacy and personal data are very important to us. We strive to ensure that your personal data is secure, encrypted and in compliance with local data regulations. You can refer to our privacy and data protection policies at www.validus.vn/privacy-policy

In Singapore, Validus holds a Capital Markets Services License under the Securities and Futures Act of Singapore issued by the Monetary Authority of Singapore. In Indonesia, Validus operates under the name Batumbu which is registered with OJK – the regulatory agency in Indonesia. In Vietnam, we strictly adheres to our operations with the standards of the State Bank of Vietnam while enabling SMEs to quickly approach the capital and investors to access attractive investment opportunities.

Doanh nghiệp (13)

Bạn phải là doanh nghiệp đã đăng ký tại Việt Nam, có Mã số thuế doanh nghiệp và tốt nhất là có tối thiểu 2 (hai) năm hoạt động liên tục tại Việt Nam.

Validus cung cấp hình thức Bao thanh toán, thường lên tới 80% giá trị hóa đơn. Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm cho vay khác trong tương lai bao gồm Bao thanh toán đơn mua hàng và Bao thanh toán vốn lưu động.

Điều đó sẽ phụ thuộc vào yêu cầu, mức đánh giá tín nhiệm và tiếp nhận Nhà đầu tư vào cơ sở. Đối với hình thức Bao thanh toán, thông thường bạn có thể nhận được tới 80% giá trị hóa đơn trước.

Để đăng ký một khoản vay, trước tiên bạn phải tạo một tài khoản trên Validus.vn và gửi các tài liệu sau để xác minh tài khoản của bạn (vui lòng scan sẵn các bản mềm):

– Đăng ký kinh doanh

– Nghị quyết hội đồng quản trị hoặc điều lệ công ty (nếu có)

– Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (phải có trong đăng ký kinh doanh, nghị quyết hội đồng quản trị hoặc điều lệ)

– Xác thực về địa chỉ của người đại diện theo pháp luật

Khi tài khoản của bạn đã được xác minh (thường trong vòng 48 giờ), bạn có thể đăng ký khoản vay. Để đăng ký khoản vay Bao thanh toán, bạn phải gửi hóa đơn hợp lệ dưới 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Có thể cần tài liệu bổ sung theo yêu cầu.

Lãi suất có thể thay đổi tùy thuộc vào hồ sơ SME, phân tích tín nhiệm, loại cơ sở, số tiền cho vay và nhiệm kỳ. Lãi suất sẽ không vượt quá 20% mỗi năm.

Có 4 bước cơ bản để đăng ký vay.

Bước 1: Tạo tài khoản trên Validus.vn.

Bước 2: Xác minh thông tin về công ty và đại diện pháp lý (Xem câu hỏi 4 để biết các tài liệu cần thiết).

Bước 3: Nhập chi tiết tài khoản ngân hàng của công ty bạn (đây là tài khoản chúng tôi sẽ dùng để giải ngân khoản vay).

Bước 4: Đăng ký một khoản vay.

Lưu ý, bạn chỉ có thể đăng ký vay khi tài khoản của bạn đã được xác minh. Bạn sẽ thấy tài khoản của mình đã được xác minh hay chưa khi bạn đăng nhập vào nền tảng.

Thông thường trong vòng 2 ngày làm việc, sau khi chúng tôi nhận được tất cả các chứng từ và thông tin cần thiết và xác nhận rằng đăng ký cấp vốn đáp ứng các tiêu chí rủi ro tín dụng.

Thông thường trong vòng 48 giờ kể từ khi yêu cầu tài chính của bạn được cấp vốn thành công trên nền tảng của chúng tôi và bạn đã ký các chứng từ giao dịch bắt buộc (nếu có).

Bao thanh toán: Tiền gốc + Tiền lãi trong một lần trả vào cuối 30 đến 120 ngày tùy thuộc vào kỳ hạn của cơ sở.

Khi tài khoản của bạn đã được xác minh trên nền tảng, bạn sẽ nhận được số Tài khoản ảo. Để thực hiện trả nợ, bạn phải gửi tiền vào Tài khoản ảo của mình và nếu có thể, nhập ID khoản vay trong phần ghi chú. Bạn phải tuân thủ điều này một cách chính xác để đảm bảo bạn không phải chịu bất kỳ khoản phí trễ hoặc lãi tích lũy nào.

Nếu bạn có ý định trả nợ tại quầy chi nhánh ngân hàng của mình, vui lòng kiểm tra với ngân hàng của bạn về số ngày thực hiện chuyển khoản ngân hàng thực tế, để bạn có thể thực hiện thanh toán trước nhằm đảm bảo thanh toán không bị quá hạn hoặc không bị chịu phí trễ.

Đối với chuyển khoản ngân hàng trực tuyến, tối đa 300 triệu đồng cho mỗi giao dịch sử dụng chuyển khoản nhanh 24/7 hoặc 10 tỷ đồng cho mỗi giao dịch sử dụng chuyển khoản thường (8 giờ sáng – 3 giờ chiều ngày làm việc). Các mức tối đa này có thể thay đổi tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn. Vui lòng kiểm tra với ngân hàng của bạn loại tài khoản bạn có và giới hạn chuyển khoản của bạn để đảm bảo bạn thanh toán đúng hạn, tránh các khoản phí trễ hoặc lãi tích lũy.

Trả nợ có thể được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng trực tuyến hoặc đăng ký trích nợ tự động. Nếu bạn đang tham gia chương trình Bao thanh toán hóa đơn dành cho Nhà cung cấp của Doanh nghiệp, Bên Mua của bạn phải xác nhận đã nhận được Thông báo về việc chuyển đối tượng thụ hưởng thanh toán là Validus.

Tóm tắt về doanh nghiệp của bạn, rủi ro, điểm mạnh và các yếu tố khác liên quan đến yêu cầu cấp vốn và các chi tiết khác về doanh nghiệp của bạn có thể được cung cấp cho các đối tác (ví dụ: đánh giá rủi ro, công ty bảo hiểm, văn phòng tín dụng, v.v.) và nhà đầu tư đã đăng ký trên nền tảng.

Phí trễ và lãi tích lũy có thể được áp dụng tùy thuộc vào khoản vay của bạn. Nếu bạn không trả, chúng tôi có thể kết hợp với tổ chức thu hồi nợi và thực hiện quy trình tố tụng. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự hy vọng điều này không xảy ra!

Chúng tôi không yêu vật thế chấp hoặc tài sản thế chấp. Tuy nhiên, các cổ đông của công ty bạn có thể chịu trách nhiệm về tài chính đối với các khoản nợ của công ty theo quy định về đăng ký kinh doanh tại Việt Nam (Luật doanh nghiệp 200, Nghị định 88/2006/ND-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 về Đăng ký kinh doanh và Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006). Tùy thuộc vào rủi ro, chúng tôi có thể yêu cầu đảm bảo cá nhân và chứng thư bảo mật (tính phí trên các khoản phải thu và tài khoản).

Nhà đầu tư (18)

Bạn có thể là một cá nhân để trở thành nhà đầu tư trên Validus. Bạn phải có tài khoản ngân hàng Việt Nam vì tất cả các giao dịch đều bằng VNĐ. Vui lòng liên hệ với các Chuyên gia tư vấn Đầu tư của chúng tôi (ir@validus.vn) để biết thêm thông tin.

Có 4 bước để cho vay:

Bước 1: Tạo tài khoản trên Validus.

Bước 2: Xác minh hồ sơ.

Bước 3: Khi tài khoản của bạn đã được xác minh, bạn sẽ nhận được số tài khoản tại Validus. Bạn chuyển tiền vào Tài khoản Validus của mình để bắt đầu đầu tư trên nền tảng của chúng tôi.

Bước 4: Khi có tiền trong tài khoản, bạn có thể tham gia đầu tư trực tiếp sau khi tiến hành đánh giá rủi ro của mình. Số tiền tối thiểu để bắt đầu đầu tư trên nền tảng của chúng tôi là 150 triệu đồng và giá trị nhập để đầu tư cho mỗi khoản vay là bội số của 1 triệu đồng.

Phí đầu tư sẽ thay đổi theo từng thời kỳ và được thông báo cùng với khoản vay cụ thể. Vui lòng liên lạc với bộ phận Tư vấn Nhà đầu tư của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Bạn đủ điều kiện đầu tư vào nền tảng của chúng tôi nếu bạn có thu nhập hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên.

Số tiền tối thiểu để bắt đầu đầu tư trên nền tảng của chúng tôi là 150 triệu đồng.

Không có. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn thận trọng và nếu bạn chọn đầu tư, bạn có thể phân tán rủi ro bằng cách phân bổ các khoản đầu tư của mình trên nhiều doanh nghiệp. Việc phân loại hóa này có thể mang lại tỷ lệ lợi nhuận tốt hơn trong dài hạn.

Thời hạn cho vay thường trong khoảng thời gian từ 30 ngày trở lên và thay đổi tùy theo Doanh nghiệp SME có liên quan.

Tùy thuộc vào mức độ đa dạng hóa danh mục đầu tư và các cơ sở đầu tư, tỷ suất lợi nhuận ròng điển hình từ 12% trở lên mỗi năm.

Validus KHÔNG sử dụng tiền của bạn cho các hoạt động của mình. Một tài khoản ủy thác độc lập được đối tác ngân hàng của chúng tôi tại Việt Nam quản lý sẽ giữ tiền của các nhà đầu tư. Tất cả các khoản trả tiền vay của doanh nghiệp SME được trả vào tài khoản đó và việc giải ngân cũng được thực hiện từ đó.

Lãi suất khoản đầu tư được công bố chính thức. Tuy nhiên, có thể phát sinh nợ trễ hạn. Validus đánh giá kỹ lưỡng rủi ro tín dụng của từng khoản vay và chỉ chấp thuận các khoản vay chất lượng cao nhưng luôn có rủi ro khi đầu tư. Bạn có toàn quyền lựa chọn cách bạn muốn đầu tư tiền của mình thông qua nền tảng Validus. Các nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận các rủi ro đầu tư và nên tìm kiếm các lời khuyên độc lập riêng biệt trước khi đưa ra cam kết đầu tư.

Theo điều 10 thông tư 111/2013/TT-BTC thuế thu nhập cá nhân từ tiền lãi cho vay chịu thuế suất 5%.

Có, toàn bộ thông tin về doanh nghiệp như hồ sơ kinh doanh cơ bản, ngành công nghiệp, chi tiết đơn xin vay của họ sẽ có sẵn. Mọi câu hỏi của bạn sẽ được các Chuyên gia Tư Vấn Đầu tư Validus hỗ trợ giải đáp. Vui lòng liên hệ với các Chuyên gia tư vấn Đầu tư của chúng tôi (ir@validus.vn) để biết thêm thông tin.

Nhóm phân tích rủi ro và tuân thủ của Validus sử dụng các báo cáo và xếp hạng của các Tổ chức xếp hạng tín dụng, văn phòng của bên thứ 3 (thuế, bộ phận đăng ký kinh doanh, v.v.), dữ liệu thay thế và dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp để đánh giá mức độ tín dụng của các doanh nghiệp SME. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm để có những đánh giá riêng của mình về các doanh nghiệp cho vay.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và lý do cho mọi khoản thanh toán bị trì hoãn và Bên vay – doanh nghiệp SME sẽ chịu trách nhiệm về lãi suất áp dụng cho số tiền chưa thanh toán trong thời gian trì hoãn.

Validus sẽ làm việc với Bên vay – doanh nghiệp SME để giảm thiểu mọi vấn đề thanh toán trước khi xảy ra vỡ nợ. Trong trường hợp hiếm hoi xảy ra vỡ nợ, theo lời khuyên, chúng tôi sẽ tiến các hành động giải quyết phù hợp nhất có thể bao gồm cơ cấu lại khoản tín dụng, thu hồi nợ và/hoặc hành động pháp lý.

Chúng tôi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để kiểm tra kỹ lưỡng các hoạt động của doanh nghiệp SME để phòng chống gian lận.

Khi khoản vay đã được giải ngân cho doanh nghiệp vay, tiền đầu tư sẽ cần phải chờ cho đến khi kết thúc thời gian cho vay.

Có. Nếu bạn là khách hàng của Sacombank, giới hạn chuyển khoản trực tuyến là 10 tỷ đồng cho mỗi giao dịch. Nếu bạn KHÔNG phải là khách hàng của Sacombank, bạn có thể sử dụng chuyển khoản nhanh Napas 24/7 (nếu có tại ngân hàng của bạn) để chuyển tiền lên tới 300 triệu đồng. Bạn cũng có thể sử dụng chuyển khoản thường để chuyển với hạn mức bất kỳ từ 8 giờ sáng – 3 giờ chiều vào các ngày làm việc bình thường. Bạn có thể có các giới hạn chuyển khoản khác nhau tùy thuộc vào tài khoản ngân hàng của bạn và bạn cần kiểm tra với ngân hàng của mình.

Không giới hạn số tiền rút chuyển khoản. Lệnh chuyển khoản trên 10 tỷ sẽ được chia thành nhiều lệnh chuyển với hạn mức mỗi lệnh tối đa 10 tỷ theo quy định ngân hàng. Lưu ý, với số tiền rút trên 300 tr. chỉ hoạt động Thứ Hai-Thứ Sáu từ 8 giờ sáng – 3 giờ chiều. Các lệnh chuyển sau 3 giờ chiều sẽ được chuyển sang ngày hôm sau.