Thông báo: Sản phẩm Tài trợ Vốn kinh doanh trực tuyến eBIZ hoàn toàn mới!

/

/

Uncategorized

/

Doanh nghiệp vừa và nhỏ -một mục tiêu “ưu tiên” của tín dụng đen

Doanh nghiệp vừa và nhỏ -một mục tiêu “ưu tiên” của tín dụng đen

As published on Dantri Online:

Ngày 14/11, đại diện Validus Capital (một nền tảng hỗ trợ tài chính của Singapore) cho biết, Việt Nam có khoảng 600.000 doanh nghiệp nhưng có đến 98% doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Các doanh nghiệp này đóng góp đến 50% GDP nhưng việc tiếp cận vốn sản xuất, kinh doanh lại rất khó khăn.

Read more

Chia sẻ bài viết