“Chỉ khi khó khăn mới cần vay vốn kinh doanh” liệu có đúng?

Với tâm lý Á Đông, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn xem rằng việc vay vốn kinh doanh là dấu hiệu cho thấy việc kinh doanh đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, điều này đã trở nên lỗi thời trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh và biến động, bởi doanh nghiệp …

“Chỉ khi khó khăn mới cần vay vốn kinh doanh” liệu có đúng? Read More »