Validus Việt Nam được giới thiệu trên Vietnam Investment Review

Validus được giới thiệu trên tờ Vietnam Investment Review vào tháng 8/2020 Đọc phiên bản online của bài báo tại đây