Làm sao để quản lý tốt hơn dòng tiền doanh nghiệp vừa và nhỏ?

SME Financing Blog

Đằng sau mỗi doanh nghiệp thành công không chỉ là một ý tưởng tuyệt vời. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất để đảm bảo doanh [...]


Khơi thông nguồn vốn, phát triển doanh nghiệp của bạn trong năm mới

SME Financing Blog

Đầu năm là thời điểm tuyệt vời để ngồi xuống và quyết định các mục tiêu kinh doanh của bạn cho năm mới. Để làm như vậy, [...]


Validus Việt Nam hợp tác với Nafoods Group để thúc đẩy hỗ trợ tài chính cho ngành nông nghiệp

In the News

Nông nghiệp là một ngành quan trọng của Việt Nam, đóng góp 10 phần trăm GDP và tạo ra 40 phần trăm công ăn việc làm cho [...]


Vì sao cho vay trực tiếp doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) là kênh đầu tư hấp dẫn?

Industry Insights

Lĩnh vực Fintech đã chứng kiến sự tăng trưởng đầu tư đáng kể trong những năm gần đây. Theo CB Insights, trong số 310 công ty tư [...]


Doanh nghiệp vừa và nhỏ -một mục tiêu "ưu tiên" của tín dụng đen

In the News

As published on Dantri Online: Ngày 14/11, đại diện Validus Capital (một nền tảng hỗ trợ tài chính của Singapore) cho biết, Việt Nam có khoảng doanh [...]


Search
Press Enquiries

For media enquiries, interviews, industry data and brand resources, please email press@validus.sg. We also regularly speak on and are available for comment or insights on Fintech, Financial Inclusion, SME business financing and related topics.

Subscribe to Press Releases

Facebook Posts

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.