SME Financing in Vietnam: An attractive investment opportunity amidst COVID-19

Industry Insights

The increasing spread of COVID-19 has led to more disruption across markets. With financial markets across the globe plummeting in response, investors have sought the safety of [...]


Đầu tư trực tiếp doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam: Cơ hội hấp dẫn trong diễn biến khó đoán của thị trường thời dịch COVID-19

Industry Insights

Sự tăng lên liên tục của dịch COVID-19 đã làm gián đoạn nhiều thị trường trên thế giới. Thị trường tài chính toàn cầu cũng suy giảm [...]


Làm sao để quản lý tốt hơn dòng tiền doanh nghiệp vừa và nhỏ?

SME Financing Blog

Đằng sau mỗi doanh nghiệp thành công không chỉ là một ý tưởng tuyệt vời. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất để đảm bảo doanh [...]


Khơi thông nguồn vốn, phát triển doanh nghiệp của bạn trong năm mới

SME Financing Blog

Đầu năm là thời điểm tuyệt vời để ngồi xuống và quyết định các mục tiêu kinh doanh của bạn cho năm mới. Để làm như vậy, [...]


Validus Việt Nam hợp tác với Nafoods Group để thúc đẩy hỗ trợ tài chính cho ngành nông nghiệp

In the News

Nông nghiệp là một ngành quan trọng của Việt Nam, đóng góp 10 phần trăm GDP và tạo ra 40 phần trăm công ăn việc làm cho [...]


Search
Press Enquiries

For media enquiries, interviews, industry data and brand resources, please email press@validus.sg. We also regularly speak on and are available for comment or insights on Fintech, Financial Inclusion, SME business financing and related topics.

Subscribe to Press Releases

Facebook Posts

15 hours ago

Validus Việt Nam

Validus Việt Nam được trao giải Công Ty Fintech Tăng Trưởng Nhanh Nhất tại Giải thưởng Kinh Tế Toàn Cầu 2020 (The Global Economics) Validus

Xem chi tiết tại đây: theglobaleconomics.com/awards/finance/
________

Xem thêm thông tin validus.vn/
Liên hệ
+ Doanh nghiệp vừa và nhỏ: lnkd.in/f7uCnuS
+ Nhà đầu tư: lnkd.in/ftzqf9j
______________________
#ValidusVN #Validus #nhadautu #chovaytructiepsme #doanhnghiepvuavanho #vaytinchapdoanhnghiep #vayvondoanhnghiep #vayvonkinhdoanh #luathotrodoanhnghiepnhovavua #ValidusASEAN #smefinancing #p2pinvesting #fintech #financialinclusion #SMEs #economy
... See MoreSee Less

View on Facebook