Đối tác Doanh nghiệp

  • Validus mang đến cơ hội hợp tác quan trọng với Doanh nghiệp lớn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Xây dựng một nền tảng kinh tế vững mạnh

Chuỗi cung ứng tài chính

  • Việc cấp vốn cho các nhà cung cấp vừa và nhỏ là rất quan trọng
  • Giúp nhà cung cấp của bạn có được dòng tiền mạnh hơn để tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng
  • Được thưởng hoa hồng

Làm mạnh chuỗi cung ứng doanh nghiệp với nguồn vốn mở rộng

Một kết quả cùng có lợi cho các Doanh nghiệp lớn và Doanh nghiệp SME

Với Đối tác Doanh nghiệp lớn

Không thay đổi quy trình và không có chi phí bổ sung

Tận hưởng thời hạn tín dụng miễn lãi dài hơn

Bổ sung vào kết quả kinh doanh của bạn với một cơ chế chia sẻ phí

Hưởng lợi từ dịch vụ đối chiếu thanh toán

Với mạng lưới các nhà cung cấp

Linh hoạt để lựa chọn tham gia

Nhu cầu tiền mặt được đáp ứng tốt hơn

Lãi suất vay tốt hơn so với các lựa chọn phi ngân hàng

Hệ sinh thái Doanh nghiệp SME mạnh hơn với tài chính toàn diện