CNA: Các tổ chức cho vay phi truyền thống (alternative lenders) đang thúc đẩy xóa bỏ khoảng cách về tài chính cho DNVVN

Cùng lắng nghe ông Vikas, đồng sáng lập và cũng là Chủ tịch điều hành của Validus, chia sẻ trên kênh truyền hình CNA (Channel NewsAsia),  chuyên mục MoneyMind về cách Validus hỗ trợ giải quyết khoảng cách tài chính mà các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) phải đối mặt, từ đó thúc đẩy phát triển hàng ngàn doanh nghiệp SME, đặc biệt trong giai đoạn đầy thức thách hiện nay.

Watch here →

Read more →