Validus Capital hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp SME tại VN

As published on Saigon Entrepreneur Online:

Validus Capital được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư uy tín như Ngân hàng Phát triển Hà Lan FMO (xếp hạng tín nhiệm AAA), Vertex Ventures (một thành viên của Temasek Holdings) và Tập đoàn VinaCapital, và là một trong trong những startup Fintech Singapore đầu tiên nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động ngân hàng số tại Singapore.

Read more